Wij zoeken Projectgronden

 • Oude gebouwen om af te breken
 • Gronden voor bouw van appartementen / meergezinswoningen
 • Gronden voor bouw van groepswoningbouw en woonerven
 • Verkavelbare gronden
 • Gronden voor bouw van commerciële / dienstenruimten
Rechtstreekse aankoop, contante betaling, premie voor tipgevers.

Uw afbraakpand of projectgrond verkopen of ruilen?

Bent u de fiere eigenaar van een projectgrond, bouwgrond, afbraakpand of renovatieproject? Overweegt u dit pand te verkopen aan een interessante prijs?

Contacteer ons

Uw eigendom ruilen?

 • Wenst u niet zomaar uw eigendom te verkopen maar zelf een project te realiseren, en dit in samenwerking met een gevestigde aannemer?
 • Heeft u al eens gedacht aan een vastgoedruil zonder daarbij zelf uw kostbare tijd en energie te moeten investeren?
 • Een vastgoedruil waarbij u naar wens de keuze maakt uit enkele appartementen in de nieuwe residentie? Die nieuwbouwappartementen leveren u nadien niet alleen hogere een jaarlijkse huurwaarde dan voorheen, maar garanderen u ook een sterke meerwaarde zonder dat u zich zorgen hoeft te maken wat betreft onderhoudskosten, verkrotting of taksen op leegstand. Kortom, u vermindert niet de waarde van uw patrimonium, maar door herinvestering in nieuwbouw wordt uw portefeuille wel een stuk jonger, wat opnieuw hogere huurwaarde met zich meebrengt.
 • Denk er eens over na en bel ons gerust voor een vertrouwelijk gesprek.

Waarom ruilen?

 • Gehele bouwaanvraag + bouwproces wordt door ons geregeld
 • U verjongt uw vastgoedportefeuille
 • U kiest uw appartementen in een nieuwe volledig afgewerkte residentie op tijd opgeleverd met bankgarantie.
 • U hoeft zelf niets te financieren

Wil u graag contact opnemen?